2024 gegužės 16

Airija-Lietuvai. Apie universitetų žinių ir technologijų perdavimo kelią, iššūkius ir sėkmės istorijas

Žinių ir technologijų perdavimo klausimai Lietuvos universitetams vis dar sudėtingi. Viena vertus, tokia patirtis formuojasi tik nuo 2009 metų, kuomet Lietuvoje, priėmus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, intelektinės nuosavybės valdymas pateko mokslo ir studijų institucijų žinion. Kita vertus, žinių ir technologijų perdavimo klausimų aprėptis talpina ne tik sėkmingą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų pritaikymą vartotojams ir visuomenei, efektyvius verslo įmonių iššūkių sprendimus, bet ir naujų inovatyvių įmonių kūrimo prielaidas, universiteto bendruomenės verslumo skatinimo iniciatyvų organizavimą, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo niuansus. Tuo tarpu, kitos Europos Sąjungos valstybės narės gali pasigirti ne tik kelių dešimtmečių žinių ir technologijų perdavimo veiklų universitetuose įdirbiu, bet ir mokslo-verslo bendradarbiavimo ar greitai augančių inovatyvių įmonių generuojamais rezultatais kuriant naujas darbo vietas ar pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas aukštos pridėtinės vertės sprendimams vystyti.

Štai todėl žinių ir technologijų perdavimo tinklo narių – „TTO Lietuva“ – vizitas į Airiją buvo ypatingai praturtinantis. Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilnius Tech universiteto žinių ir technologijų perdavimo padalinių atstovų vizitas į Trinity College Dublin, University College Dublin bei Enterprise Ireland leido pasisemti žinių iš Airijos kolegų, o pasidalyta praktika, iššūkiai ir sėkmės istorijos buvo reikšminga prielaida bendroms diskusijoms. Airijos inovacijų ekosistemos vystymosi kelias, nuolatinis siekis intensyviai skatinti aukštos pridėtinės vertės verslų ir atitinkamai darbo vietų kūrimą leido Airijai transformuoti tradicinę ekonomiką, grįstą tik gamyba ir turizmu, ir taip palaipsniui kurti inovatyvios valstybės viziją. Atitinkamai Airijos universitetai jau prieš dvidešimt metų daugiau dėmesio pradėjo skirti taikomojo pobūdžio MTEP ir inovacijų veikloms bei skatinti MTEP sprendimų komercinimą, perleidžiant universitete sukurtą intelektinę nuosavybę naujai kuriamoms inovatyvioms įmonėms. Vizito metu aptarėme ne tik intelektinės nuosavybės licencijavimo verslo įmonėms klausimus, bet ir verslumo universitete skatinimo, universiteto startuolių kūrimo, investavimo į startuolius ir MTEP paslaugų įmonėms formas ir būdus, užsienio investicijų pritraukimą, inovacijų ekosistemos bendrakūrą kartu su miestais ir valstybinėmis sprendimo priėmimo organizacijomis bei universitetų partneriais.

Grįžti į pagrindinį