TTO Lithuania

Pirmasis Lietuvoje mokslo ir studijų institucijų profesionalus vienijantis tinklas

Apie mus

Siekdami stiprinti žinių ir technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės valdymo veiklas, penki Lietuvos universitetai pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir įsteigė „TTO Lithuania“ tinklą.

Tai pirmasis tokio pobūdžio tinklas Lietuvoje, kurio tikslas – vienyti mokslo ir studijų institucijose dirbančius žinių ir technologijų perdavimo specialistus, sudaryti jiems galimybes keistis profesinės praktikos žiniomis ir kelti kompetenciją intelektinės nuosavybės valdymo srityje.

  • Plėtodami partnerystę su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis, susibūrę universitetai siekia: Tarpusavyje koordinuoti žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo iniciatyvas;
  • Stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijų gerinant intelektinės nuosavybės valdymo ir technologijų perdavimo procesų efektyvumą nacionaliniu lygiu;
  • Prisidėti prie mokslo ir studijų institucijų tarptautinio konkurencingumo galimybių didinimo.

Nors įkurtas penkių Lietuvos universitetų, „TTO Lithuania“ yra atviras ir kitiems universitetams bei mokslinių tyrimų centrams Lietuvoje.

Mindaugas Bulota

KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovas

Greta Žėkienė

KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro intelektinės nuosavybės valdymo projektų vadovė

Kristina Babelytė-Labanauskė

VU Mokslo ir inovacijos departamento Inovacijos skyriaus vadovė

Eglė Umarienė

LSMU Plėtros tarnybos projektų koordinatorė

Edmundas Šalna

LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro vadovas

Lina Bakšienė

VILNIUS TECH Intelektinės nuosavybės grupės vyriausioji specialistė

Margarita Prokopovič

VILNIUS TECH Verslumo skatinimo grupės vyriausioji specialistė


Vilma Purienė

VILNIUS TECH Žinių ir technologijų perdavimo centro direktorė

Loreta Staškūnienė

KU Mokslo ir inovacijų tarnybos žinių ir technologijų perdavimo grupės vyresnioji specialistė

Viktorija Vaitkevičienė

KU Jūros tyrimų instituto tarybos pirmininkė

Edvinas Samys

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro vadovas

Tinklo nariai

Aktualijos

2024 gegužės 17

TTO Lithuania tinklo nariai dalyvavo PINO mentorystės programoje Baltijos šalyse

2024 gegužės 16

Airija-Lietuvai. Apie universitetų žinių ir technologijų perdavimo kelią, iššūkius ir sėkmės istorijas

2024 sausio 03

TTO Lithuania tinklo nariai – aktyvūs tarptautinių renginių lankytojai