2021 rugpjūčio 08

Pirmieji ,,TTO Lithuania” tinklo narių apklausos rezultatai

,,TTO Lithuania” tinklo nariai dalyvavo apklausoje, kurios tikslas – išsigryninti pagrindinius rodiklius (KPI), kuriais matuojamos institucijų veiklos, suprasti esminius skirtumus bei apžvelgti ateities siekius. Apklausos rezultatai aptarti pirmojo virtualaus susitikimo metu.

Nustatytos pagrindinės veiklos, kuriomis užsiima tinklo nariai:

 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei inovacijos (MTEPI) verslui
  Derybos dėl su MTEPI susijusių sutarčių (bendradarbiavimo sutartis ir kt.)
 • Idėjos/technologijos patentinė analizė
 • IP portfelio, įskaitant patentų paraiškas, valdymas
 • Licencijavimas
 • Konsultacijos dėl finansavimo priemonių
 • Konsultacijos IP klausimais
 • Su vykdomomis veiklomis susijusių mokymų, renginių organizavimas

Išskirti 3 pagrindiniai rodikliai, kurie aktualūs institucijoms:

 • MTEP darbų ir paslaugų sutarčių pajamos
 • Patentinių paraiškų skaičius
 • Gautų tarptautinių patentų skaičius

Grįžti į pagrindinį