2024 sausio 03

TTO Lithuania tinklo nariai – aktyvūs tarptautinių renginių lankytojai

TTO tinklo universitetai 2023 m. aktyviai dalyvavo įvairių sričių renginiuose, vykusiuose visoje Europoje. Tokie tarptautiniai renginiai tapo puikia galimybe užmegzti naujus kontaktus ir pristatyti universitetuose kuriamas inovacijas.
Vilniaus universiteto Inovacijų skyriaus atstovai dalyvavo Miunchene (Vokietija) vykusiose lazerinių technologijų parodoje „Laser World of Photonics“ ir gyvybės mokslų srities parodoje „BIO-Europe 2023“, Brėmene (Vokietija) vykusioje kosmoso technologijų parodoje „Space Tech Expo“ ir kitose.
„Laser World of Photonics“ paroda subūrė daug įmonių, kuriančių lazerius arba jų sistemas ir komponentus, bei vykdančių MTEP veiklą, todėl renginys yra labai tikslingas, siekiant komercinti VU technologijas ir MTEP paslaugas. BIO-Europe yra bene didžiausias Europoje vykstantis gyvybės mokslų srities renginys, kasmet pritraukiantis daugybę biotechnologijų, farmacijos ir susijusių sričių įmonių atstovų iš viso pasaulio. Tai ypač svarbu Vilniaus universitetui, kurio mokslininkai vykdo mokslinius tyrimus ir kuria technologijas daugybėje įvairių gyvybės mokslų sričių.

Dalyvavimas „Space Tech Expo“  parodoje ir universiteto mokslininkų kuriamų technologijų pristatymas bendrame Lietuvos stende, ne tik leido pozicionuoti VU kaip Europos kosmoso technologijų ekosistemos dalyvį, bet ir suteikė galimybes plėsti mokslo ir verslo bendradarbiavimui skirtų kontaktų ratą.

„Tarptautiniai mokslo-verslo renginiai ir specializuotos inovatyvių produktų ir paslaugų parodos sudaro prielaidas plėsti universiteto verslo partnerysčių ratą.  Vilniaus universitetas unikalus vykdomų mokslo sričių gausa ir tarpdiscipliniškumo galimybėmis.  Todėl Vilniaus universiteto mokslininkai kuria inovatyvius, visuomenės ir verslo iššūkius atliepiančius mokslu grįstus sprendimus, kurie gali būti aktualūs inovatyvioms ir/ar aukštųjų technologijų srityje veikiančioms verslo įmonėms. Tuo tarpu mokslo-verslo bendradarbiavimo galimybės tarptautiniu mastu plečia universitete kuriamų mokslo sprendimų pritaikomumo pobūdį. Mokslininkams atsiranda ne tik naujų galimybių spręsti sudėtingus tarptautinių verslo partnerių iššūkius, tačiau tai keičia ir verslumo kultūrą universitete“, – sako VU Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyriaus vadovė Kristina Babelytė-Labanauskė.
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) technologijų perdavimo atstovai dalyvavo Vienoje (Austrija) vykusioje tarptautinėje technologijų, inovacijų ir startuolių konferencijoje–parodoje „AWE EU 2023“. Parodoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas dirbtinio intelekto, biologinių sąsajų, haptikos, 5G, srautinės medijos ir kitoms sritims.

Ispanijoje vykęs „Valencia Digital Summit“ tarptautinis technologijų renginys, subūrė verslininkus, inovatorius, startuolius, korporacijas, investuotojus ir politikus iš visos Europos. Pagrindinėse Europos Sąjungos direktyvose figūruoja skaitmenizacija ir moksliniai tyrimai bei inovacijos, o būtent šios kryptys ir buvo pagrindinės konferencijos temos. Valensijos parodoje naujų partnerių ieškojo VDU biotechnologijų, gyvybės mokslų, agrotechnikos, ekologijos technologijų ir programinės įrangos inovatoriai. Tai – mokslo kryptys, kurios yra prioritetinės Vytauto Didžiojo universitete.

VDU technologijų perdavimo atstovai dalyvavo ir Hanoveryje (Vokietija) vykusioje didžiausioje pasaulyje žemės ūkio mugėje „Agritechnica 2023“. Pagrindinė mugės kryptis buvo – raktas į ekologišką produktyvumą. Šią mugę per savaitę aplankė 470 tūkst. žmonių.

„Agronomija, informacinės technologijos ir jų sinergija – tai vienos iš pagrindinių inovacijų krypčių, kuriomis Vytauto Didžiojo universitetas gali pasigirti pirmaujantis valstybės kontekste. Tam, kad neatsiliktume ir nuo regiono bei visos Europos diskurso, svarbu, jog mūsų inovacijų specialistai ir mokslininkai sektų greitai besikeičiančias agrotechnologijų tendencijas, užmegztų naujas pažintis rengiant tarptautinius projektus, atstovautų VDU ir pristatytų mūsų universiteto mokslininkų atradimus renginiuose už Lietuvos ribų“, – sako VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro vadovas Edvinas Samys.
Klaipėdos universiteto (KU) Mokslo ir inovacijų tarnybos žinių ir technologijų perdavimo grupė daugiausia dėmesio skyrė jūrinėms ir su jūra susijusioms inovacijoms. Zadaro mieste (Kroatija) vykusiame hakatone „EU-CONEXUS-RFS Smart4Coast“ Klaipėdos komanda pristatė savo projektą ir pasiūlė sprendimą sukurti tarpusavyje sujungtą makrodumblių ir krevečių akvakultūros ūkį šitaip sukuriant pridėtinę vertę žiedinėje ekonomikoje.

Klaipėdos universiteto atstovai dalyvavo ir Hamburge (Vokietija) vykusiame „Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”: The Baltic and North Sea lighthouse in action“ renginyje. Renginio metu „KORPIS2“ projekto specialistas Jonas Žolobaila dalyvavo „Fisheries & Aquaculture“ sesijoje pristatydamas su krevečių akvakultūros technologijomis dirbančią Klaipėdos Universiteto atžalinę įmonę „AquaQLT“.

„KORPIS2“ projekto specialistai dalyvavo ir Geteborge (Švedijoje) vykusiame renginyje „1st Mission Ocean Arena in Gothenburg“. Renginio metu vyko interaktyvūs užsiėmimai, seminarai, startuolių pristatymai bei demonstraciniai ir pažintiniai vizitai.
„Dalyvavau šiame renginyje, norėdamas sužinoti daugiau apie mėlynosios ekonomikos iššūkius ir galimybes verslo ir politikos požiūriu, taip pat užmegzti ryšius su mėlynosios ekonomikos atstovais ir aptarti ateities bendradarbiavimo galimybes“, – sako projekto „KORPIS2“ specialistas Jonas Žolobaila.

Platus renginių tematikų spektras puikiai atspindi TTO Lithuania tinklo narių atstovaujamų mokslinių tyrimų ir inovacijų kompleksiškumą ir įvairovę. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ne tik leidžia megzti naujus kontaktus, bet ir atveria naujas galimybes projektams ir padeda skatinti verslumą.

Klaipėdos universiteto veiklos vykdomos įgyvendinant projektą „MTEP rezultatų komercinimo masto didinimas Jūriniame slėnyje“ (13.1.1-CPVA-K-703-04-0005).
Vilniaus universiteto veiklosįgyvendinant projektą „Antrepreneriško požiūrio ir verslumo kultūros skatinimas Vilniaus universitete“ (13.1.1-CPVA-K-703-04-0006).
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto veiklos vykdomos įgyvendinant projektą „Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“ (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0004).

 

Grįžti į pagrindinį