2024 gegužės 17

TTO Lithuania tinklo nariai dalyvavo PINO mentorystės programoje Baltijos šalyse

2024 m. gegužės 2-3 d. Rygoje Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos patentų biuru ir Baltijos šalių technologijų perdavimo biurų (TTO) tinklu, sėkmingai pradėjo Baltijos šalių TTO tinklo mentorystės programą. Šia iniciatyva siekiama sustiprinti inovacijų ekosistemą remiant regione besivystančių atžalinių įmonių, kylančių iš Baltijos regiono universitetų, kūrimą ir plėtrą.

TTO Lithuania tinklo atstovai iš Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilnius Tech ir Klaipėdos universiteto dalyvavo dvi dienas trukusioje konferencijoje, kurioje pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi  intelektinės nuosavybės bei inovacijų srities ekspertai.

Konferencijoje buvo gilinamasi į tokias svarbias temas kaip universitetų atžalinių įmonių vaidmuo inovacijų ekosistemoje, teisinė bazė steigiant atžalinės įmones kiekvienoje iš Baltijos valstybių ir universitetų intelektinės nuosavybės politika atžalinių įmonių atžvilgiu.

Svarbiausias renginio akcentas – PINO mentorystės programos atidarymas ir pristatymas, skirtas padėti Baltijos šalių TTO tinklo profesionalams skatinti atžalinių įmonių steigimą ir sėkmingą vystymąsi. Mentorystės programa prasidėjo nuo dalyvių patirties, iššūkių ir lūkesčių mainų. Programą sudarys šeši moduliai, kurie detaliau apžvelgs vidaus ir išorės suinteresuotas šalis, investavimo į atžalines įmones aspektus, startuolių steigimo atvejus, bei psichologinius ir socialinius startuolių kūrimo aspektus. Mentorystės programą planuojama baigti 2024 m. lapkritį arba gruodį.

PINO mentorystės programos atidarymas žymi reikšmingą etapą skatinant bendradarbiavimo aplinką, skirtą atžalinėms įmonėms ir inovacijoms Baltijos šalyse.

Grįžti į pagrindinį